Shop Mobile More Submit  Join Login
Hmong Child_sketch by cantieuhy Hmong Child_sketch by cantieuhy
Sketch :)
Add a Comment:
 
:iconcloverdeer:
Cloverdeer Featured By Owner Jul 6, 2014  Student General Artist
omg this is so cute!~
Reply
:icondothaithanh:
dothaithanh Featured By Owner Sep 11, 2013  Professional Digital Artist
Bản kia thì tất nhiên hoành tráng hơn, nhưng bản này nó có cái thần sắc nhân vật mà bản kia không có :P 
Reply
:iconcantieuhy:
cantieuhy Featured By Owner Sep 11, 2013
em thấy bản kia nhìn dữ hơn, chắc tại màu chói quá :3
Reply
:iconvolkradugi:
volkradugi Featured By Owner Mar 7, 2013  Hobbyist Digital Artist
So it is cool
Reply
:icondanzelt:
DanZelt Featured By Owner Jan 7, 2013  Hobbyist Traditional Artist
cool :D
Reply
:iconpaerochute:
paerochute Featured By Owner Dec 26, 2012  Hobbyist General Artist
so cute!!! <3
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
December 26, 2012
Image Size
126 KB
Resolution
961×568
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,625
Favourites
53 (who?)
Comments
6
Downloads
21

Camera Data

Make
Canon
Model
CanoScan LiDE 100
Software
Adobe Photoshop CS3 Windows
×