Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
December 26, 2012
Image Size
126 KB
Resolution
961×568
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,314 (1 today)
Favourites
53 (who?)
Comments
5
Downloads
16

Camera Data

×
Hmong Child_sketch by cantieuhy Hmong Child_sketch by cantieuhy
Sketch :)
Add a Comment:
 
:icondothaithanh:
dothaithanh Sep 11, 2013  Professional Digital Artist
Bản kia thì tất nhiên hoành tráng hơn, nhưng bản này nó có cái thần sắc nhân vật mà bản kia không có :P 
Reply
:iconcantieuhy:
em thấy bản kia nhìn dữ hơn, chắc tại màu chói quá :3
Reply
:iconvolkradugi:
volkradugi Mar 7, 2013  Hobbyist Digital Artist
So it is cool
Reply
:icondanzelt:
DanZelt Jan 7, 2013  Hobbyist Traditional Artist
cool :D
Reply
:iconpaerochute:
paerochute Dec 26, 2012  Hobbyist General Artist
so cute!!! <3
Reply
Add a Comment: