Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
August 29, 2011
Image Size
366 KB
Resolution
437×673
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
10,363
Favourites
950 (who?)
Comments
52
Downloads
196
×
On street by cantieuhy On street by cantieuhy
Hạ Duy Bách (right), Lư Lạc Nghi (left)

Có vẻ như bạn Bách không có duyên với artwork rồi, lần nào cũng y hệt trai cong~ - -'
Một lần nữa, mềnh xin khẳng định, bạn ấy rất là thẳng nha...............
Hope you like it:hug:
------------------------------------------------

:shamrock: Link to my commission:[link]
Add a Comment:
 
:iconhoneypancake007:
HoneyPancake007 Featured By Owner Oct 19, 2011  Hobbyist General Artist
wow i love the whole piece! it's beautifully made! Awesome work!:iconamazingplz:
Reply
:iconcantieuhy:
cantieuhy Featured By Owner Oct 19, 2011
thanks :D
Reply
:iconhoneypancake007:
HoneyPancake007 Featured By Owner Oct 20, 2011  Hobbyist General Artist
You're welcome!! =)
Reply
:iconde-sin:
de-sin Featured By Owner Oct 16, 2011
Love your watercolor
Reply
:icon8bpencil:
8Bpencil Featured By Owner Oct 8, 2011  Student General Artist
wow NICE. and NICE COLORS
Reply
:iconpiecees:
piecees Featured By Owner Oct 5, 2011  Hobbyist Traditional Artist
:wow::wow::wow::wow::wow:>>>>>amazing
Reply
:iconmiriki-chi:
Miriki-Chi Featured By Owner Sep 21, 2011  Hobbyist Digital Artist
em thích cái chi tiết trào phúng kia qá =)))))))) rất là mang tính thời sự ♥
Reply
:iconcantieuhy:
cantieuhy Featured By Owner Sep 21, 2011
:thumbsup:
Reply
:iconwini116:
Wini116 Featured By Owner Sep 17, 2011
Oh my, HKT... :rofl:
Reply
:iconsatohikaru:
SatoHikaru Featured By Owner Sep 10, 2011
xinh trai quá cơ....và cong đến xiêu vẹo =]
Reply
Add a Comment: