Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
March 2, 2012
Image Size
280 KB
Resolution
789×1118
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
30,102 (1 today)
Favourites
3,673 (who?)
Comments
316
Downloads
594

Camera Data

×
The Drunken Beauty by cantieuhy The Drunken Beauty by cantieuhy
Qu phi ty tửuHope you like it :hug:
------------------------------------------------
:shamrock: Link to my commission:[link]
Add a Comment:
 
:iconzaboo17:
zaboo17 Featured By Owner Dec 4, 2014
Wow! Amazing, so beautiful!
Reply
:iconchumlun93:
chumlun93 Featured By Owner Sep 5, 2014
đẹp quá ạ. ngưỡng mộ chị lắm ạ. :3
Reply
:iconlpebul:
lpebul Featured By Owner Jun 13, 2014
Cái tấm này đẹp quá. Thần thái nhân vật rất thoát tục. <3
Reply
:iconileanawhiteshade912:
ileanawhiteshade912 Featured By Owner Apr 20, 2014  Hobbyist General Artist
Incredible details and breathtaking colors! Such beauty! Amazing work! 
Reply
:iconetershine:
etershine Featured By Owner Mar 1, 2014
đẹp quá @@
Reply
:iconjustsmile148:
justsmile148 Featured By Owner Nov 20, 2013
Chi tiết vỡi T___________T
P/s : em nghĩ da phải màu trắng bệch chớ nhở ??? Nhưng mà đệp quớ , chả ai quan tâm cái đấy đâu :') 
Reply
:iconcantieuhy:
cantieuhy Featured By Owner Nov 22, 2013
uh, ss tô màu da xong mới nhớ ra là phải phủ mặt trắng : ))
Reply
:iconjustsmile148:
justsmile148 Featured By Owner Nov 22, 2013
Da nu cho n phong cch :">
Reply
:iconphuongsungmin:
PhuongSungmin Featured By Owner Nov 5, 2013
bác Lý Ngọc Cương ý ạ QAQ
em thích hình tượng này của bác ấy lắm ><~
em cuồng bài này kinh khủng <3

Reply
:iconcantieuhy:
cantieuhy Featured By Owner Nov 6, 2013
uh, một thời bị bị bấn bài này <3
Reply
Add a Comment: